RAZPOREDITEV OBRAVNAVANE SNOVI PRI FIZIKI
avtor gradiv: Matej Rožič, prof., Andreja Eršte, prof.
ASTRONOMIJA
ASTRONOMIJA      
GRAVITACIJA, Kepplerjevi zakoni      
KVIZI:
PREMO GIBANJE- KVIZ      
PLINSKI ZAKONI- KVIZ      
1. letnik:
MERJENJE      
MERJENJE 2      
PREMO GIBANJE      
2D VODORAVNI MET      
2D KROŽENJE      
MERJENJE SIL - HOOK      
VLEKA OBJEKTOV - sile      
vaje iz "I. NEWTONA"      
II. NEWTON      
III. NEWTON      
UPOR pri gibanju skozi tekočine      
KLANEC      
NAVOR      
ZGRADBA SNOVI      
2. letnik:
TLAK      
VZGON      
Pretoki tekočin      
GIBALNA KOLIČINA      
DELO, delo tlaka, MOČ      
DELO IN ENERGIJA sistema      
Gibanje tekočin - Bernoulli      
TEMPERATURA IN RAZTEZANJE SNOVI      
PLINI, PLINSKA ENAČBA, Vlažnost      
TOPLOTA - PREVAJANJE      
TOPLOTA - NOTRANJA ENERGIJA      
TOPLOTNI STROJI, adiabata      
TOPLOTA - SEVANJE črnega telesa      
3. letnik:
ELEKTRIČNI NABOJ, ELEKTRIČNO POLJE, NAPETOST, KONDENZATOR      
Energija E polja, gibanje delcev v E      
Električni tok (DC), UPOR, MOČ      
MAGNETIZEM, gibanje delcev v B      
INDUKCIJA      
Prehodni pojavi C in L      
TRANSFORMATOR      
4. letnik:
NIHANJE      
VALOVANJE, zvok in sluh, jakost zvoka      
SVETLOBA - LOMNI KOLIČNIK, VID      
GEOMETRIJSKA OPTIKA (zrcala in leče)      
ATOMIKA - fotoefekt, rendgen, reakcije      
TEORIJA RELATIVNOSTI